SRPSKI RADNI PSI-SERBIAN WORKING DOGS

Sarplaninac-I DEO.

Page 1 of 2 1, 2  Next

Go down

Sarplaninac-I DEO.

Post by Admin on Mon Apr 29, 2013 7:42 am


STANDARD
JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS - ŠARPLANINAC FCI No. 41

Originalni naziv rase: JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS - ŠARPLANINAC
Zemlja porekla: Srbija / Makedonija

Klasifikacija F.C.I : Grupa II - Pinčeri i šnauceri , molosi i švajcarski pastirski psi

Sekcija: 2. Molosi
Podsekcija: 2.2 Tip planinskih pasa
Bez radnog ispita.

ISTORIJAT:

“Šarplaninski ovčarski pas je jugoslovenski pas koji se gaji od davnina u svim jugoistočnim planinskim područjima Jugoslavije. Najbrojniji bio je na području Šarplanine, po kojoj i nosi ime, a sada se gaji u čitavoj Jugoslaviji. Ova rasa je registrovana kod FCI 1939. godine pod brojem 41 i imenom Ilirski ovčar. Godine 1957. na predlog JKS, FCI je usvojio izmenu imena Ilirski ovčar u Jugoslovenski ovčarski pas - Šarplaninac. Poreklo Šarplaninca može se samo nagađati. Verovatno je u jednom ili više navrata u migracijama naroda iz Azije došao u Evropu i na Balkansko poluostrvo, zajedno sa stokom koju su ti narodi gonili. Zadržao se u osnovnom tipu samo u onim područjima, gde je ovčarstvo ekstenzivnog tipa još uvek zastupljeno u velikoj meri i gde ovaj pas još i danas služi kao ovčar i branilac stada od divljih zveri.”

Standard za Šarplaninca napisao je Prof. dr.Slobodan Pavlović (1912 - 1994) doajen srpske i svetske kinologije.
Kratka biografija profesora: Rođen u Smederevu 23. jula. 1912. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Smederevu. Visoku veterinarsku školu završio u Alforu (kod Pariza) gde je doktorirao 1935. godine i tada je bio najmlađi doktor nauka u Kraljevini Jugoslavije. Od februara 1946 godine pa do penzionisanja radijo je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Svoje kinološke radove započeo je još pre drugog svetskog rata, kada se zainteresovao za domaću pasminu ovčarskog psa Šarplaninca. Primenom naučnih metoda i statističkom obradom dobijenih podataka objavio je Standard ove rase koju je prihvatijo Jugoslovenski kinološki savez (J.K.S.) zatim i međunarodna kinološka federacija (F.C.J.). Tokom svog kinološkog rada bio je dugogodišnji vođa Rodovne knjige JKS-a, a na međunarodnom planu bio je član biroa F.C.I. gde je zastupao interese J.K.S. kao i dugogodišnji (10 godiona) predsednik komisije za standardizaciju pri F.C.J.-u.

1928.Šarplaninci su prvi put spušteni sa Šarplanine za potrebe Kraljevske vojske.

Srpske trupe sa Šarplanincima

Defile srpskih trupa sa Šarplanincima.

Opšti izgled:

Snažan, dobro povezan pas, iznad srednjeg rasta, u celini skladne gradje. Prekriven je dugom, gustom i dosta grubom dlakom, što daje utisak zbijene građe tela. Snažne konstitucije, mirnog temperamenta, dobroćudan ali vrlo oštar pas. Odan svom gospodaru i nepodmitljiv.

Visina:

Visina grebena mužjaka iznosi prosečno 62 cm, a kuje prosečno 58 cm. Poželjni su viši psi. Psi ispod 56 cm i kuje ispod 54 cm isključuju se od pozitivne ocene. Prosečna težina odraslog psa u radnoj kondiciji iznosi 35-45 kg, a kuje 30-40 kg.

Dužina:

Trup nesto duži od visine grebena (u mužjaka za 8-10%, a u kuja za 10-12% visine grebena).

Crtež Šarplaninca idealan tip

Crtež Šarplaninca, autora Janeza Plestenjaka, kinološkog sudije iz Škofije Loke.

GLAVA

Opis:

Glava je srazmerna veličini tela i iznosi oko 25 cm (ili oko 40% visine grebena). Lobanjski deo glave je nešto duži od njuške i čini u proseku 58%, odnosno 42% ukupne dužine glave. U kuje je njuška nešto duža (57%:43%). Gledana iz profila, linija čela je blago ispupčena, a njuška ravna, međusobno obe linije su blago konvergentne.

Lobanja:

Čelo (lobanjski deo glave) je suvo, široko, srednja čeona linija izražena, gledano odozgo i sa strane čelo blago ispupčeno i zaobljeno. Očni lukovi slabo izraženi. Potiljačno ispupčenje nije izraženo.

Stop:

Prelaz izmedju lobanjskog i ličnog dela glave je slabo izražen.

Njuška :

Kraća od lobanjskog dela, u osnovi široka i duboka, postepeno se i blago sužava prema vrhu. Nosnik je prav i širok, profil donje vilice iz kosog luka prelazi u ravnoj liniju, koja je divergentna.

Nos:

Širok i crno pigmentisan.

Usne :

Srednje debljine, priljubljene, a gornja neznatno prelazi donju. Uglovi usana zatvoreni, bez žvala.

Zubalo:

Makazasto i potpuno.

Oči:

Bademastog oblika, ni buljave, ni upale, tamno ili svetlo kestenjaste boje, smirenog su, ali prodornog i neustrašivog izraza. Očni kapci, kao i sve vidljive sluzokože, crno su pigmentisani.

Uši:

Usađene u visini zamišljene linije koja spaja vrh nosa i unutrašnji očni ugao, ili su neznatno niže usađene, oborene i uz glavu nošene, u obliku slova"V", srednje duge i dopiru do unutrašnjeg očnog ugla iste strane, prekrivene kratkom, gustom dlakom.

VRAT

Profil:

Gornja profilna linija vrata u gornjem delu vrata je blago ispupčena ili ravna, a donja je ravna. Vrat je srednje dug. Zbog guste dlake izgleda kraći, dubok, širok i mišićav, sa glavom i trupom dobro povezana i bez naglih prelaza. Vrat je blago uzdignut u odnosu na liniju ledja. Koža je pripijena - bez podgušnjaka (fanona). Dlaka je gusta, duga i oštra, na prelazu glave u vrat obrazuje izrazitu ogrlicu, što prividno povećava širinu i dubinu ovog dela glave.

TRUP

Izgled u celini:

Gornja linija trupa je ravna ili se blago spušta od grebena prema sapima. Kod pasa odgajenih u planinama toleriše se i neznatna nadgradjenost, iako ona nije poželjna. Trup je nešto duži od visine.

Greben :

Blago izražen i širok. Povezanost vrata i grebena čvrsta, a prelaz blag.

Leđa:

Prava i široka, ne suviše duga. Slabinski deo kraći, širok i mišićav.

Sapi:

Srednje duge, koso unatrag položene, široke i dobro obrasle mišićima.

Grudni koš:

Grudi su duboke, a njihova donja ivica dopire najmanje do lakta, srednje su duge, sa blago zaobljenim rebrima. Prsa su široka i mišicava. Obim grudnog koša treba da je najmanje 20% veći od visine grebena.

Trbuh:

Pribran, mišićav. Donja linija trbuha blago se penje prema zadnjem delu. Slabine relativno kratke i naznačenih prelaza.

Rep:

Dug i dopire najmanje do skočnog zgloba. Linija sapi nastavlja se gornjom linijom repa bez naglih prelaza. Rep je u osnovi snažan i postepeno se stanjuje prema vrhu. Odlakan je gustom i na donjem delu dugom dlakom, koja ga čini kitnjastim. Rep je sabljast u akciji više u afektu iznad ledjne linije, podignut i u luku povijen.

PREDNJE NOGE

Izgled:

Posmatrano u celini, prednje noge su pravilnih stavova, skladne u odnosu na trup, a visina lakta iznosi oko 55% visine grebena. Pojedini delovi prednjih nogu u skladnim su odnosima jedan prema drugom i sa trupom posmatrani, u celini.

Plećka:

Dovoljno duga i široka, dobro je povezana sa grudnim košem, blago je ukošena i sa horizontalom zaklapa ugao od 65 stepeni. Nadlaktica mišicava, od plećki položenija, zaklapa ugao sa horizontalom oko 55 stepeni. Lakatni ugao (izmedju nadlaktice i podlaktice) iznosi oko 145 stepeni. Lakat širok, pravilno postavljen, neznatno udaljen od grudnog koša.

Podlaktica:

Okomita, snažnih kostiju, mišicava, duga i na zadnjoj strani ukrašena dugom dlakom - zastavicama. Zglob šaplja širok, dubok sa blago izraženim prelazima.

Došaplje:

Blago ukošeno, snažno i široko.

Šape:

Snažne, izbočenih čvrsto pripijenih prstiju, kašikastog oblika. Nokti tamno pigmentisani, čvrsti, jagodice i tabani tamno do crno pigmentisani, čvrsti, ali elastični.

ZADNJE NOGE

Izgled:

Stavovi zadnjih nogu gledani od pozadi pravilni i nešto širi od prednjih nogu. Gledano sa strane stavovi su takodje pravilni a uglovi dovoljno zatvoreni. Butina je mišićava, snažno zaobljene muskulature, koso položena i zaklapa sa horizontalom sličan ugao kao i plećka. Koleni ugao je nešto otvoreniji od ramenog (iznosi oko 125 stepeni). Koleno čvrsto i široko. Potkolenica koso postavljena, snažna, sa dovoljno dubokom muskulaturom i sa izrazitim zastavicama.

Skočni zglob:

Širok je i dosta otvoren (ugao oko 130 stepeni).

Zadnje došaplje:

Snažno, nešto strmije od prednjeg, zaperci se retko sreću, a treba ih uklanjati.

HOD

Korak izdašan, dug i lak. Najradije se kreće u srednje dugom ali visokom kasu. U galopu je nešto teži, ali sa dugim i izdašnim skokovima.

KOŽA

Srednje debela, elastična, uz telo i pojedine delove dobro pripijena, bez nabora. Sve vidljive sluzokože crno ili tamno pigmentisane.

DLAKA

Glava, uši i prednji delovi nogu obrasli su kratkom dlakom. Vrat, trup, kao i zadnji delovi ekstremiteta i rep pokriveni su dugom, nešto grubljom i skoro pravom dlakom. Ispod duge dlake nalazi se kraća, finija, vrlo gusta i obilna poddlaka. Dužina dlake na grebenu iznosi 10-12 cm, a ne sme da bude kraca od 7 cm.

BOJA

Pas je jednobojan. Dozvoljene su sve nijanse boja od belog do tamnomrkog, skoro crnog. Najpoželjnija je sivozelena i tamnosiva boja. Šarenilo nije dozvoljeno. Kod pigmentiranih pasa dozvoljene su ali nepoželjne male bele oznake - belege na prsima i prstima. Kod svih pigmentiranih pasa osnovna boja najviše je izražena na gornjim delovima glave, vrata i trupa. U donjim delovima boja (pigment) postepeno slabi i prelazi u donjim delovima nogu u svetliji (prljavo sivi, odnosno žuckasti) pigment. Ovi prelazi u svetlije boje ne smeju da budu oivičeni i da daju utisak šarenila.

TEŽINA

Težina mužjaka u radnoj kondiciji treba da iznosi 35-45 kg, a kuje oko 30-40 kg.

MANE

Lakše:

Nedovoljno izražena širina lobanjskog dela glave, nešto duži lični deo glave, slabije razvijene čeljusti, nedovoljno izražena širina i dubina grudi, pljosnata ili suviše zaobljena rebra, manje izraženi nepravilni stavovi nogu, nešto kraća dlaka (pri čemu su zastavice ipak dobro izražene), bele belege na prsima i šapama, malo skraćenje repa, zečije šape, kao i ostale lakše telesne mane.

Teže:

Preduga (šiljasta) njuška, jako izražen stop, visoko usadjene i nedovoljno preklopljene uši, klještasto zubalo, sedlasta ledja, nošenje repa u stranu, limfatična konstitucija, kao i sve teže telesne mane.

Diskvalifikacione:
Nedostatak premolara, velika nesrazmera dužine i visine, nedovoljna visina grebena, nedovoljna dužina dlake (ispod 7 cm), pojava šarenila, tigravost, depigmentacija vidljivih sluzokoža i ociju, degenerativne pojave - brahignatija i prognatija, izraziti O i X stavovi nogu, urodjeno kratak rep ili bezrepost, jako ulegnuta ledja i druge degenerativne pojave.

avatar
Admin
Admin

Broj poruka : 169
Datum upisa : 2013-04-28

http://srpskiradnipsi.serbianforum.info

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by imperatorrascie on Mon May 13, 2013 6:25 am

Odlicna rasa,cuveni snimak Sarplaninac protiv Vuka

imperatorrascie

Broj poruka : 17
Datum upisa : 2013-05-02

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by Srba on Wed May 22, 2013 8:56 am

Чувени снимак Карабаш
avatar
Srba

Broj poruka : 32
Datum upisa : 2013-05-22

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by dejanstrajinic on Fri May 24, 2013 12:25 am

Takvih pasa vise nema,barem ja ih ne vidjam,sve neki kavkasci po 80,90 kg ukrsteni sa Sarcima.

dejanstrajinic

Broj poruka : 17
Datum upisa : 2013-05-24
Godina : 41
Lokacija : novi sad

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by imperator rascie kennel on Fri May 24, 2013 9:03 am

dejanstrajinic wrote:Takvih pasa vise nema,barem ja ih ne vidjam,sve neki kavkasci po 80,90 kg ukrsteni sa Sarcima.
Ima moj drugar izvornog sarca nije mnogo velik,i zivi celog veka na sajli od 30 metara,ali na toj distanci nemoze nista da mu pobegne,narocito macke Twisted Evil
avatar
imperator rascie kennel

Broj poruka : 212
Datum upisa : 2013-05-13

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by karlito on Sat May 25, 2013 7:12 am

Evo dvojice po mom ukusu
avatar
karlito

Broj poruka : 40
Datum upisa : 2013-05-25
Godina : 31
Lokacija : Beograd

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by Srba on Sat May 25, 2013 7:31 am

Ja vise volim one suvlje pse,ovi mi deluju previse veliko da bi bili radnici
avatar
Srba

Broj poruka : 32
Datum upisa : 2013-05-22

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by imperator rascie kennel on Sat May 25, 2013 8:47 am

Evo dvojice koji se tuku sa MEDVEDOM ja nisam mogao da verujem kada sam video snimak https://www.facebook.com/photo.php?v=221080004683448&set=vb.100003443497412&type=2&theater
avatar
imperator rascie kennel

Broj poruka : 212
Datum upisa : 2013-05-13

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by pedjab on Sat May 25, 2013 9:38 am

A u Sarplaninac otkinuo Medveda,da li neko ima informaciju ciji su ovi psi?

pedjab

Broj poruka : 10
Datum upisa : 2013-05-25

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by lukabraci on Sat May 25, 2013 10:04 am

imperator rascie kennel wrote:Evo dvojice koji se tuku sa MEDVEDOM ja nisam mogao da verujem kada sam video snimak https://www.facebook.com/photo.php?v=221080004683448&set=vb.100003443497412&type=2&theater
Otresao ovaj Sarplaninac medveda kao od Sale,to su psi iz Berana od nekih Siptara

lukabraci

Broj poruka : 14
Datum upisa : 2013-05-25

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by spskibandog on Sat May 25, 2013 10:26 am

Meni ovo deluje kao neka namestaljka?A i medvedi su nekako mali,takoreci mecici...Nelogicno mi je da se medved ovako lako preda psu

spskibandog

Broj poruka : 15
Datum upisa : 2013-05-25

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by grey on Sun May 26, 2013 2:22 am

spskibandog wrote:Meni ovo deluje kao neka namestaljka?A i medvedi su nekako mali,takoreci mecici...Nelogicno mi je da se medved ovako lako preda psu
Ne verujem da je namestaljka,ali mi ovo deluje bzv,pustati odraslog Sarca na meche je bas bzv

grey

Broj poruka : 25
Datum upisa : 2013-05-26
Godina : 34
Lokacija : Nestin

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by danilopetrovic on Sun May 26, 2013 5:41 am

Sarac je nepredvidiv pas i lud za medalju,vecinom ih gazde likvidiraju kada ostare,posto ni prema njima nemaju respekta

danilopetrovic

Broj poruka : 36
Datum upisa : 2013-05-26
Godina : 31
Lokacija : Indjija

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by pitsrbija on Sun May 26, 2013 8:00 am

danilopetrovic wrote:Sarac je nepredvidiv pas i lud za medalju,vecinom ih gazde likvidiraju kada ostare,posto ni prema njima nemaju respekta
Mog komsiju je iscepa njegov pas i da nije bilo pistolja,oladio bi ga.Samo prebace i kraj

pitsrbija

Broj poruka : 20
Datum upisa : 2013-05-26

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by sanguemagnifica on Mon May 27, 2013 6:57 am

pitsrbija wrote:
danilopetrovic wrote:Sarac je nepredvidiv pas i lud za medalju,vecinom ih gazde likvidiraju kada ostare,posto ni prema njima nemaju respekta
Mog komsiju je iscepa njegov pas i da nije bilo pistolja,oladio bi ga.Samo prebace i kraj
Zavisi kako se sa psima radi,ako ga stalno drzis na lancu od 1 metra i ne setas ga nigde,normalno da ce da poludi

sanguemagnifica

Broj poruka : 14
Datum upisa : 2013-05-27

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by danilopetrovic on Mon May 27, 2013 7:32 am

sanguemagnifica wrote:
pitsrbija wrote:
danilopetrovic wrote:Sarac je nepredvidiv pas i lud za medalju,vecinom ih gazde likvidiraju kada ostare,posto ni prema njima nemaju respekta
Mog komsiju je iscepa njegov pas i da nije bilo pistolja,oladio bi ga.Samo prebace i kraj
Zavisi kako se sa psima radi,ako ga stalno drzis na lancu od 1 metra i ne setas ga nigde,normalno da ce da poludi
Slazem se ali ubacivanjem Kavkascim Ovcara u rasu,Sarplaninci su postavi dosta nestabilni i nepredvidivi kao rasa.

danilopetrovic

Broj poruka : 36
Datum upisa : 2013-05-26
Godina : 31
Lokacija : Indjija

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by imperator rascie kennel on Mon May 27, 2013 9:30 am

Ja sam imao Sarplaninca koji je bio odlican cuvari i opasan za medalju,sa njima nema nista na silu i sa batinama da se resi,inace te iscepaju kao slicicu
avatar
imperator rascie kennel

Broj poruka : 212
Datum upisa : 2013-05-13

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by dominic on Sat Jun 01, 2013 6:54 am

Meni licno omiljena rasa sa nasih prostora i neprikosnoven cuvar

dominic

Broj poruka : 9
Datum upisa : 2013-06-01

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by zigadragan on Mon May 26, 2014 3:09 am

Sarplaninac je bio i ostao broj jedan!

zigadragan

Broj poruka : 4
Datum upisa : 2014-05-26

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by hamer on Tue May 27, 2014 11:52 pm

Imao sam Sarca,spasio mi je kucu od lopova.Pravi cuvarski pas:Odan,nepoverljiv prema strancima.Doduse malo asocijalan,ali pouzdan.

hamer

Broj poruka : 3
Datum upisa : 2014-05-27

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by mikiveliki on Wed May 28, 2014 7:04 am


mikiveliki

Broj poruka : 6
Datum upisa : 2014-05-28

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by djukanovic on Wed May 28, 2014 7:56 am

E ovo je pas

djukanovic

Broj poruka : 9
Datum upisa : 2014-05-28

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by ivanbg on Sat May 31, 2014 7:08 am

Ja Sarca nebi drzao,neko za dzabe da mi ga da.To je sve ludo.

ivanbg

Broj poruka : 5
Datum upisa : 2014-05-30

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by nikola on Fri Jun 06, 2014 9:41 am

Sarac bio i ostao neprikosnoven cuvar i zastitnik na ovim prostorima,gromada od rase i psa.

nikola

Broj poruka : 3
Datum upisa : 2014-06-06

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by mandicmiro on Fri Jun 06, 2014 10:52 am

Previse agresivan za mene

mandicmiro

Broj poruka : 3
Datum upisa : 2014-06-06

Back to top Go down

Re: Sarplaninac-I DEO.

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum